על מנת שהאידאה ואהבת לרעך כמוך תעבוד, עלינו להשיג יחסים הדדיים משותפים אמיתיים בינינו. נולדנו מעט שונים, ואיננו יכולים בכוחנו או בעצמנו להתהפך לצורה אינטגרלית. זוהי מציאות ידועה לכולם ואנחנו לא צריכים הוכחות. מאידך, אנו רוצים או נכון יותר צריכים להפוך לכאלה.

אפשרות אחת בלבד נותרת לנו: החינוך, או במילה אחר: השכלה. ועליה להיות על בסיס חוקי הטבע הקיימים ומוצגים לנו בחכמת- הקבלה ולא על בסיס תאוריות מופרכות. אם לא נכיר את היסודות הלל על האדם, על טבענו, על סביבתנו ועל שיתוף – הפעולה ההדדי ביניהם, לא נוכל ליצור יחסים – הדדיים מתוקנים בינינו.

סביבה, אינה רק האנשים שאיתם אנחנו בקשר ישיר, זה גם ספרים, הסרטים ואינטרנט, כל התקשורת ואפילו מחשבות שמהם אנחנו ניזונים. האדם הוא היצור היחידי שמסוגל להשתנות כל כך בהשפעת חברה או סביבה, שלא כמו יתר היצורים בעולם, כנראה לא במקרה, כשאנו עוסקים בהשפעתה של הסביבה על בני האדם, אנו אומרים: סביבה.

קבלה לעם